SmartIQ Mobil Uygulamaları Kullanıcı Sözleşmesi Taraflar


İşbu sözleşme “İçerenköy Mah. Yeşilvadi Sok. Öneren İş Merkezi No:8 Daire:6 Kat:5, 34752 Ataşehir/İstanbul” adresinde mukim “VIS Teknoloji Ve Bilişim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.” (bundan böyle “ Vis Teknoloji” olarak anılacaktır) ile SmartIQ Mobil uygulamalarından yararlanan Kullanıcı ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Bu sözleşme mevcutta VIS Teknoloji müşterisi olan kurumların kullanıcılarını ilgilendirir ve ana Lisans sözleşmesinin ekidir. Bu sözleşme SmartIQ Mobil Uygulamasını kullanacak kullanıcıların Mobil Uygulamayı cihazlarına yüklemesi ile birlikte yürürlüğe girmiş olacaktır. Kullanıcıların Mobil Uygulamadan ayrılmak istemesi durumunda, uygulamayı kaldırması yeterli olacaktır.

Cihaz Bilgisi’ne Erişilmesi

Kullanıcılar Mobil Uygulamayı yükleyerek giriş yaptıklarında cihaz bilgileri (cihazın ekranının açık olup olmama, GPS ayarının durumuna dair bilgiler), kişi bilgilerine ulaşılabilecektir.

Bilgilerin Kullanılması

SmartIQ olarak Kullanıcının uygulama kullanım süreleri boyunca hiçbir kişisel verisi tarafımıza ait veri depolama alanlarında tutulmamaktadır. Kullanıcıya ait uygulama içerisindeki bilgiler (tercihler) Kullanıcının tercihlerini sıfırlaması, uygulamayı kaldırması gibi aksiyonlar ile cihaz içerisinden silinebilir. Hizmetimizi geliştirmek için Anonim Verileri kullanırız. Bu bilgiler, Hizmet aracılığıyla kamuya açıklanmayacaktır.

Bilgilerin Paylaşılması

SmartIQ olarak Mobil Uygulama içerisindeki Kullanıcıya ait bilgilerin hiçbir şekilde tarafımıza ait veri depolama alanlarında tutulmadığı açıklanmıştır. İşbu sözleşmeye dayanarak kayıt altında olmayan veriler üçüncü taraflar ile paylaşılmayacaktır.

Kullanıcı İzinleri ve Bilgilendirme

Uygulamanın özelliklerinin cihaz ile uyumlu çalışabilmesi için Kullanıcı tarafından onaylanması gereken ve onaylanmadan alınmış izinlerdir.

Hizmet ve Gizlilik Koşulları

 1. SmartIQ, kişisel bilgi ve veri güvenliğini önemsemekte ve bu hususta gerekli olan tüm tedbirleri almaya özen göstermektedir. Kullanıcılar da Uygulamayı kullanarak işbu gizlilik sözleşmesi hükümlerine uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 2. İşbu Gizlilik Sözleşmesi, Uygulamanın tüm bölümlerinde geçerli olacaktır.

 3. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak SmartIQ tarafından toplanacak ve işlenebilecektir.

 4. Kullanıcıların bilgilerinin korunması ve gizliliğin sürdürülebilmesi SmartIQ’nun birinci önceliğidir. Bu nedenle Kullanıcıların vermiş olduğu bilgiler sözleşmede belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

 5. Kişisel Verilerinizi kayıp ya da herhangi bir yasadışı işleme karşı korumak için teknik ve organizasyonel önlemler alınmıştır. Uygulanan tedbirler; sunucularımızı güvenlik duvarları, SSL bağlantıları ve hassas verilerin şifrelenmesi yoluyla koruma.

 6. Elde ettiğimiz kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurtdışında SmartIQ ya da bağlı kuruluşlarının, alt kuruluşlarının veya işbirliği içinde bulunduğu hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede depolanabilir ve işbu amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla orantılı olarak işlenebilir.İşbu Bilgilendirme kapsamında toplanan kişisel verileriniz burada yer alan hükümlere ve verilerin depolandığı ve işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenecektir.

 7. Kullanıcılar herhangi bir üçüncü kişiye hangi suretle olursa olsun bilgi ve veriyi ifşa etmemeyi, devretmemeyi veya başka herhangi bir şekilde aktarmamayı, doğrudan veya dolaylı olarak ticari ilişkinin amaçları dışında hiçbir şekilde kullanmamayı, ekran görüntüsü alıp ticari faaliyetlerde kullanmamayı kabul ve beyan eder.

 8. Kullanıcı paylaşılan bilgilerin değerli ticari bilgi/ticari sır olduğunu, bunları kullanarak başka bir bilgi yaratmamayı, kabul, beyan ve taahhüt eder.

 9. Uygulamadaki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve Uygulamada çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, SmartIQ gerektiğinde Kullanıcıların IP adresini, cihaz üzerindeki tarihçe bilgilerini kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir.

 10. Uygulama kapsamında elde edilen bilgiler SmartIQ tarafından Kullanıcının kimliği hiç bir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler dahilinde kullanılabilir.

 11. SmartIQ, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir.

 12. Bu durumlar;

 13. SmartIQ, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi taahhüt etmektedir.

 14. SmartIQ, işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri gerekli gördüğü zamanda Uygulamada yayınlamak şartıyla değiştirebilir. SmartIQ ’nun değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri Uygulamada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilir.

 15. İşbu Mobil Uygulamada yer alacak, fiyat, ürün, kampanya ve promosyon bilgileri; kişiye, yere ve firmaya göre farklılıklar gösterebileceği gibi Mobil Uygulama'da yer alan bilgilerde önceden bir bildirim yapmaksızın değişiklik yapma hakkına haizdir.

 16. İşbu Gizlilik Sözleşmesi, 15(on beş) maddeden ibaret olup Mobil Uygulama Kullanıcı Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.