Süreç Yönetimi & Optimizasyonu Hizmetleri (BPM BRM IBO)

Süreç Yönetimi & Optimizasyonu

BPM, BRM, IBO

Sap’nin süreç yönetimi ve kurumsal performans optimizasyonu yetenekleriyle müşterilerimizin raporlama yapılarını ve kurumsal performans yönetimi uygulamalarını

(bütçe ve planlama, konsolidasyon, finansal konsolidasyon, strateji yönetimi,xxx) hayata geçirmekteyiz. Operasyonel iş süreçlerinizi en iyi şekilde yönetmenizi ve izlemenizi sağlamaktayız.

  • İş Yönetimi
  • Süreç İyileştirme
  • Performans ve Sürdürülebilirlik
  • Şeffaflık ve Kurumsal Hafıza
  • Operasyonel Zeka
  • Yatay Süreç Tasarımı
  • Kurumsal Hafıza
  • Tasarruf